Praktična nastava ETŠ "Nikola Tesla" Pančevo

O svemu onom što ste hteli da saznate …

Tehnika multimedija

Sadržaj na ovoj strani će biti prilagođen nastavnom planu i programu koji imaju učenici na smeru Administrator računarskih mreža – druga godina !

1.nedelja

Lekcije 1,2

2. i 3. nedelja

Definicije :

Multimedija predstavlja kombinaciju digitalno manipulisanog teksta, grafike, zvuka, animacije i video elemenata . Kada se dozvoli krajnjem korisniku (gledaocu multimedijalnog sadržaja) da kontroliše šta se od elemenata i kada dostavlja, to je interaktivna multimedija. Kada je obezbeđena struktura povezanih (linkovanih) elemenata kroz koje korisnik može da se kreće ,interaktivna multimedija postaje hipermedija.

Hipermedija je nelinearna multimedijalna aplikacija koja koristi interaktivnost za kontrolu toka i ne ograničava se samo na tekst, već uključuje i druge medije, kao što su grafika, slike, zvuk i video. Ted Nelson je bio prvi koji je koristio ovaj pojam. World Wide Web (www) je jedan od najboljih primera hipermedijalne aplikacije.

Za kreiranje interaktivnih multimedijalnih aplikacija koriste se script jezici (JavaScript, ActionScript). Script jezik je programski jezik koji podržava pisanje scriptova, programa koji automatizuju izvršavanje zadataka koje bi inače, jedan po jedan, izvršavao operator.

Adobe Flash (ranije Macromedia Flash) je multimedijalna platforma za kreiranje multimedijalnih aplikacija, koja omogućava akviziciju i manipulaciju multimedijalnim sadržajem, ugradnju interaktivnosti i bidirekcionalni streaming. Flash sadrži objektno orijentisani script jezik pod nazivom ActionScript i JavaScript Flash programski jezik (JSFL). Sadržaji generisani pomoću Flasha mogu da se prikažu na različitim računarskim sistemima i uređajima koristeći Adobe Flash Player.

Multimedijalnia sistem je sistem koji može da procesuje multimedijalne podatke i upravlja multimedijalnim aplikacijama. Osnovne osobine multimedijalnih sistema vezane su za mogućnosti procesiranja, pamćenja, generisanja, manipulacije i prikaza multimedijalnih informacija.

Multimedijalne aplikacije se izvode i multimedijalne informacije prikazuju distribuirano.

Za razliku od klasičnih aplikacija, multimedijalni sistemi treba da istovremeno generišu i prikazuju više različitih medija. Među različitim medijima mogu postojati vremenske relacije (npr. video i audio signal). Uočavamo dva osnovna problema:

  • Vremenski poredak (sekvence) unutar jednog medija – prikazivanje frejmova u korektnom vremenskom rasporedu kod video signala
  • Sinhronizacija – vremenski odnosi među različitim medijima (npr. video i audio). Svima je poznata važnost sinhronizacije pokreta usana u video signalu ili animaciji sa zvučnim signalom. Gledanje filma koji nije dobro sinhronizovan brzo izaziva zamor.

Podaci moraju biti predstavljeni u digitalnom obliku te je za mnoge izvorne podatke neophodna digitalizacija – prevođenje iz analognog u digitalni oblik. Digitalizacija može uključivati skeniranje (grafike, slika), te odmeravanje audio/video signala. Danas je proces digitalizacije sve češće ugrađen u same uređaje za akviziciju signala. Na primer, kod savremenih digitalnih kamera je proces digitalizacije scene i zvuka ugrađen u samu kameru. Multimedijalne informacije se zapisuju sa ogromnom količinom podataka, reda MB i više – zbog toga su zahtevi za memorisanjem, prenosom i procesiranjem ovakvih informacija veoma veliki. Uobičajeno je korištenje tehnika kompresije signala.

U skladu sa postavljenim zahtevima, potrebne osobine multimedijalnih sistema su:

Veoma visoka procesorska moć

— neophodna za rad sa ogromnim količinama podataka i isporuku medija u realnom vremenu (namjenski hardver).

File sistem za multimediju

— neophodan da isporučuje medije u realnom vremenu – npr. Video/Audio Streaming. Potreban je namenski hardver/softver.

Reprezentacija podataka/Format fajlova koji potpomaže multimediju

— Reprezentacija podataka/Format fajlova treba da bude jednostavni za rad i da omogućavaju kompresiju/dekompresiju u realnom vremenu.

Namenski operativni sistemi

— kako bi omogućili efikasan i brz pristup fajlovima i procesiranje podataka. Potrebna je podrška za direktan prenos na disk, real-time raspodelu zadataka, brzo procesiranje prekida, I/O streaming, itd.

Memorija

— velike jedinice za arhiviranje podataka i memorijske jedinice, što veća keš memorija.


Komponente multimedijalnih sistema

Osnovni hardver i softver u multimedijalnim sistemima obuhvata:

1.Ulazni uređaji

— video kamere, video rekorderi, mikrofoni, tastature, miševi, grafičke table, skeneri, uređaji za prepoznavanje teksta, sistemi za prepoznavanje govora, 3D

ulazni uređaji, senzori na dodir, VR uređaji. Hardver za digitalizaciju.

2.Jedinice za arhiviranje

— Hard diskovi, CD-ROMovi, DVD, itd.

3.Komunikacioni uređaji

— telekomunikaciona infrastruktura, videokonferencijska oprema…

4.Kompjuterski sistemi

— Multimedijalne desktop mašine, radne stanice, MPEG/VIDEO/DSP hardver

5.Izlazni uređaji

— CD-kvalitetni zvučnici, HDTV, grafičke kartice, monitori visoke rezolucije, kolor štampači, projektori, itd.

6.Osnovni softver

— za kreiranje i obradu teksta, zvuka, slika, videa, animacija, itd.

Multimedija nalazi svoju primenu u skoro svim oblastima, između ostalih: umetnosti, televiziji, žurnalistici, oglašavanju, inženjerstvu, medicini, zabavi, matematici, naučnim istraživanjima, poslovnim aplikacijama, obrazovanju, industriji…

hardverski_resursi_


4.nedelja

Lekcija Periferije

Periferije i interfejsi

predavanje


5.nedelja

Prelazimo da radimo sa tekstom i predlažem vam pomoćno štivo – knjigu, koja se bavi ovom problematikom. Knjigu možete preuzeti ovde.

Praktikumi za vežbanje rada sa tekstom:

Računarska grafika i multimedija – Praktikum 1

Računarska grafika i multimedija – Praktikum 2

Pitanja za kontrolni zadatak zakazan za 6.oktobar 2015. možete preuzeti ovde .

9.nedelja

Materijal potreban za realizaciju petominutne provere vam se nalazi ovde !

10.nedelja

Tutorijal sa praktične vežbe možete preuzeti ovde !

13.nedelja

Nova oblast : Obrada zvuka .

Zvuk 1.0

14.nedelja

Zvuk 2

20.nedelja

Nova oblast : Animacija

animacija 1  – Materijal za realizaciju petominutne provere !

ANIMACIJA primer 1

Animacija – primer 2

23.nedelja

Nova oblastObrada videa

video 1

 

 

 

 

 

 

%d bloggers like this: