Praktična nastava ETŠ "Nikola Tesla" Pančevo

O svemu onom što ste hteli da saznate …

Softverski multimedijalni alati

06.09.2016.    Animacija

Lekcija 1,2

ANIMACIJA primer 1

23.09.2016. Primer urađene animacije sa vežbi:

uvod-u-flash

animacija-3

Animacija – primer 2

12.10. 2016. Interaktivnost

animacija-vezba-interaktivnost-1

25.10.2016. Interaktivnost 2

animacija-vezba-interaktivnost-2

15.11.2016.  Vežba interaktivnosti sa gotovim dugmadima

play-pause-and-stop-buttons-in-flash

19.11.2016. Vežba „GOLF“

golf

25.11.2016. Vežba

action-script-3-interaktivnost-3

13.12.2016. Interakcija – vežba

flash-galerija-slika

Materijal potreban za vežbu preuzeti sa ovog linka !

25.01.2017.  VIDEO

video 1

adobe-premiere-pro-cs4-vezba-1

Video prikaz 001

adobe-premiere-pro-cs4-vezba-2

adobe-premiere-pro-cs4-vezba-3

adobe-premiere-pro-cs4-vezba-4

%d bloggers like this: