Praktična nastava ETŠ "Nikola Tesla" Pančevo

O svemu onom što ste hteli da saznate …

Računarstvo i informatika

Tema:

 • Uticaj računara na zdravlje
 • Predstavljanje različitih tipova informacija
 • Kodiranje informacija korišćenjem binarnog brojnog sistema

uticaj-racunara-na-zdravlje

rii-03-04

konverzija-brojeva

 • Jedinice za merenje količine informacija:

rii-05-06

 • Struktura i principi funkcionisanja računara

struktura-i-principi-funkcionisanja-racunara

 • Osnovne komponente računara i njihov uticaj na performanse računara

arhitektura-racunarskog-sistema

 • Harver i softver

hardver-i-softver-1

Odgovoriti na kontrolna  pitanja , na stranama: 42,48,86 i 87 !

 Microsoft Word:

Sadržaj 1

Sadržaj 2

Sadržaj 3

Sadržaj 4

word-vezba-1    word-vezba-2    word-vezba-3  

Vežba 2A      Vežba 3A    Olimpijski pokret

Primer Logoa:

design-a-free-logo

 

Microsoft Excel :

Materijal (PDF dokumenta ) za edukaciju iz EXCEL-a  možete preuzeti ovde !

excel-vezba-

excel-vezba-2

1 . Upoznavanje sa Excel-om

Prvo poglavlje govori o tome gde je sve moguće primeniti Excel 2013, upoznaćemo se sa radnim okruženjem kako bi kasnije u rad sa programom Excel 2013 bio što komotniji. Zatim ćemo videti kako funkcionišu meniji i trake sa opcijama, kao i kako ih prilagoditi sopstvenim potrebama. Naučićete i upotrebu raznih prečica kako bi postigli što veću brzinu i efikasnost u radu. Takođe, naučićete da se češće oslonite na Help meni ako niste sigurni čemu određena opcija služi i kako se koristi. Zatim, govorićemo i o različitim verzijama fajlova kao i šta imati na umu kada nekome šaljete svoj Excel dokument. Za kraj poglavlja ćete videti i kako možete izmeniti opšta podešavanja u Excelu da bi bila u skladu sa vašim potrebama.

Kompletno uputstvo ćete moći da pogledate u vidu tutorijala sa sledećih linkova :

0101 Primena Excel-a

0102 Korisnicki interfejs

0103 Ribon meni i Quick Access Toolbar

0104 Prilagođavanje QAT i Ribon menija

0105 Alternativni pristup menijima – prečice

0106 File meni i Backstage korisnički prikaz

0107 Help meni

0108 Čuvanje i kompatibilnost fajlova iz različitih verzija

0109 Opšta podešavanja Excela

Dokumenta za vežbu preuzeti sa linka !

 

2. Upotreba radnih listova (worksheets)

Radni listovi su zapravo radne površine koje sadrže ćelije organizovane u redove i kolone. Ovde ćete naučiti da kreirate radne listove i unosite vrednosti u njih, kao i da pravilno unosite datume i vremena u njih. Takođe ćete početi da koristite Excel opcije, poput Autofill, koje će vam znatno olakšati i ubrzati rad. Naučićete i prečice za lakšu i bržu navigaciju kroz radne listove, kao i različite načine označavanja, kopiranja i premeštanja željenih ćelija.

Kompletno uputstvo ćete moći da pogledate u vidu tutorijala sa sledećih linkova :

0201 Novi radni list i unos podataka

0202 Unos datuma i vremena

0203 Autofill

0204 Autocomplete

0205 Načini označavanja (selekcije) ćelija

0206 Kopiranje i premeštanje elemenata u tabelama

Dokumenta za vežbu preuzeti sa linka :

 

3. Formatiranje ćelija

U trećem poglavlju obrađivaćemo načine formatiranja ćelija, kako bi vaši radni listovi na kraju izgledali baš onako kako želite. Naučićete formatiranje fontova, ivica i pozadina tabela, zatim uređivanje prikaza brojeva i datuma i ubacivanje slika i oblika u radne listove. Pored toga, naučićete šta je zavisno formatiranje prikaza, kao i kako upotrebiti SmartArt prikaze. Za kraj, videćete zašto su korisne teme, stilovi i šabloni pri formatiranju i kako ih upotrebiti za ubrzavanje vašeg rada na Excel dokumentima.

Kompletno uputstvo ćete moći da pogledate u vidu tutorijala sa sledećih linkova :

0301 Formatiranje fontova, ivica i pozadina tabela

0302 Prilagođavanje veličina ćelija, kolona i redova

0303 Uređivanje prikaza brojeva i datuma

0304 Zavisno formatiranje prikaza

0305 Ubacivanje slika i oblika u radni list

0306 Upotreba SmartArt prikaza

0307 Upotreba tema pri formatiranju

0308 Upotreba i pravljenje stilova

0309 Upotreba i pravljenje šablona (template)

Dokumenta za vežbu preuzeti sa linka !

 

4. Uređivanje prikaza ćelija

Ukoliko ne znate kako da uređujete prikaze vaših ćelija, često možete zbog toga da budete isfrustrirani jer ne možete da postignete ono što ste naumili. Upravo zbog toga ćete u ovom poglavlju da naučite da kreirate, brišete, sakrivate, grupišete i otkrivate redove i kolone, da fiksirate njihove prikaze, kao i da pretražujete i menjate vrednosti u njima. Takođe, naučićete i čemu služi opcija Outline pri grupisanju redova i kolona, kao i opcija Split pri deljenju prikaza tabele.

0401 Ubacivanje i brisanje redova i kolona

0402 Sakrivanje,grupisanje i otkrivanje redova i kolona

0403 Napredno kopiranje i premeštanje

0404 Pretraga i izmena podataka

0405 Fiksiranje prikaza redova i kolona (freezing)

0406 Deljenje prikaza tabele (split funkcija)

0407 Grupisanje prikaza podataka putem Outline funkcije

Dokumenta za vežbu preuzeti sa linka !

 

5. Štampanje Excel dokumenata

Ukoliko ne znate kako da uređujete prikaze vaših ćelija, često možete zbog toga da budete isfrustrirani jer ne možete da postignete ono što ste naumili. Upravo zbog toga ćete u ovom poglavlju da naučite da kreirate, brišete, sakrivate, grupišete i otkrivate redove i kolone, da fiksirate njihove prikaze, kao i da pretražujete i menjate vrednosti u njima. Takođe, naučićete i čemu služi opcija Outline pri grupisanju redova i kolona, kao i opcija Split pri deljenju prikaza tabele.

0501 Priprema dokumenta

0502 Ubacivanje zaglavlja i podnožja u dokument (header i footer)

0503 Prikazivanje fiksnih elemenata pri štampi više strana

0504 Poslednja priprema za štampu

Dokumenta za vežbu preuzeti sa linka !

 

6. Formule i funkcije u Excelu

Moć Excel-a najviše leži u njegovim formulama i funkcijama. Za početak poglavlja ćete se upoznati sa prostijim formulama, dok ćete, kako poglavlje bude odmicalo, učiti sve kompleksnije formule. Naučićete pravilno da kopirate i prenosite formule na druge ćelije, da ih progresivo sabirate, kao i da računate njihov rast u procentima. Naučićete i šta je apsolutna, a šta relativna adresa, kao i čemu služe funkcije SUM, AUTOSUM, IF, AVERAGE i mnoge druge, kao i funkcije koje predstavljaju kombinaciju nekih funkcija, kao što su SUMIF i AVERAGEIF. Takođe ćete naučiti i kako da unosite datume putem formula.

0601 Pisanje prostih formula u tabelama

0602 Kopiranje i prenošenje formula

0603 Progresivno sabiranje ćelija

0604 Procentualno računanje rasta

0605 Korišćenje apsolutne adrese u formulama

0606 Korišćenje AutoSum funkcije za zbirne i prosečne vrednosti

0607 Unos datuma putem formula

0608 Upotreba funkcije uslovnosti (IF)

0609 Funkcija uslovnosti u računanju zbira i proseka (SUMIF , AVERAGEIF)

0610 Dodatne korisne funkcije

Dokumenta za vežbu preuzeti sa linka !

 

7. Upotreba grafikona u Excel-u

Kada u tabelama izračunate željene vrednosti, ukoliko treba da prezentujete nekome te vrednosti, imaćete potrebu i da ih vizuelno prikažete u vidu grafikona. U ovom poglavlju ćete naučiti koje sve vrste grafikona postoje, kako se oni formatiraju, kao i šta su linearni grafikoni (Sparklines) i čemu oni služe. Za kraj ćete naučiti kako da grafikone koje ste kreirali u Excel-u koristite u drugim Office aplikacijama.

0701 Tipovi grafikona i stvaranje novog grafikona

0702 Formatiranje grafikona

0703 Korišćenje linearnih grafikona u radnom listu (Sparklines)

0704 Korišćenje Excel grafikona u drugim Office aplikacijama

Dokumenta za vežbu preuzeti sa linka !

 

8.  Povezivanje radnih listova

Nekada ćete imati potrebu da podatke iz različitih radnih listova povežete međusobno kako biste na jednom dobili zbirne vrednosti zarad veće preglednosti. Nekada će biti potrebno da vrednosti iz određenih Excel dokumenata prikažete u nekim drugim dokumentima, što je takođe moguće uraditi u Excel-u. Dakle moguće je kopirati vrednosti ali i povezivati formule preko više radnih listova i čitavih Excel dokumenata.

0801 Osnovne operacije pri radu sa više radnih listova

0802 Kopiranje podataka u različite radne listove

0803 Povezivanje formula preko više radnih listova

0804 Organizacija i povezivanje Excel dokumenata

Dokumenta za vežbu preuzeti sa linka !

 

9. Baze podataka u Excel-u

U Excel-u je moguće upravljati sa bazama podataka kako bi se što lakše došlo do prikaza željenih podataka. U devetom poglavlju ćete naučiti da sortirate podatke kako bi postojao logičan redosled njihovog prikaza, da ih filtrirate kako biste prikazali samo željene vrednosti, da ubacujete podsumiranja (Subtotals) u vaše baze podataka, kao i da spajate i razdvajate podatke unutar ćelija. Takođe ćete naučiti i da pretražujete i uklanjate duplirane podatke iz baze, što je izuzetno korisno kada imate veoma dugačke liste sa podacima pred sobom.

0901 Sortiranje podataka

0902 Filtriranje podataka

0903 Ubacivanje podsumiranja (subtotals) u bazu podataka

0904 Spajanje i razdvajanje podataka iz ćelija

0905 Pretraga dupliranih podataka iz baze

Dokumenta za vežbu preuzeti sa linka !

 

10.  Napredne funkcije u Excel-u

Pored funkcija koje ste naučili u šestom poglavlju, u ovom poglavlju ćete naučiti dodatne, naprednije funkcije koje vam mogu biti od koristi. Naučićete da korstite funkcije kao što su VLOOKUP za raspone vrednosti i tačne vrednosti i funkcije COUNTIF i GOALSEEK. Takođe, naučićete da koristite tabele podataka u funkcijama, da koristite scenarija u tabelama, kao i šta su to Add-in funkcije.

1001 Upotreba VLOOKUP funkcije za raspone vrednosti

1002 VLOOKUP funkcija I tačne vrednosti

1003 Upotreba COUNTIF funkcije

1004 GoalSeek funkcija

1005 Upotreba tabela podataka u formulama

1006 Upotreba scenarija u tabelama (What if analysis)

1007 Excel Add-in funkcije

Dokumenta za vežbu preuzeti sa linka !

 

11.  Osnove pivot tabela

Pivot tabele nam omogućavaju da izvučemo, sumiramo i analiziramo velike količine podataka iz lista i tabela. Pivot tabele znaju da budu veoma kompleksne, a samim tim i frustrirajuće za veliki broj korisnika. Zbog toga ćete ovom poglavlju naučiti šta su to pivot tabele i čemu služe. Naučićete da kreirate pivot tabele, da pravite izmene u njima, da grupišete podatke, koristite Slicer i funkciju PivotChart. Ovo su samo osnove rada u pivot tabelama, jer bi kompletno objašnjenje moglo d potraje kao i čitav kurs Excel-a.

1101 Šta su pivot tabele

1102 Stvaranje nove pivot tabele

1103 Pravljenje izmena u pivot tabelama

1104 Grupisanje podataka u pivot tabelama

1105 Upotreba Slicera

1106 Upotreba PivotChart opcije

Dokumenta za vežbu preuzeti sa linka !

 

12.  Upotreba makroa

Makroi su zapravo mali programi za sebe koji se pokerću unutar Excel-a koji nam omogućavaju da napravimo automatizaciju različitih repetitivnih aktivnosti. Upotrebom makroa možemo uštedeti sate posla i znatno povećati produktivnost. Dakle, naučićete šta su makroi i čemu služe, kako da napravite makro, kako da napravite izmene u njima, kao i kako da ih upotrebite u konkretnim primerima i situacijama.

1201 Šta su makroi i čemu služe

1202 Stvaranje makroa

1203 Izmena i upotreba makroa

Dokumenta za vežbu preuzeti sa linka !

 

13.  Saradnja sa drugima na istom dokumentu

Ukoliko ne radite sami, kolaboracija sa drugim ljudima na istom dokumentu prdstavlja vrlo verovatan scenario. Iz ovog razloga je potebno da znate da koristite opcije koje Excel pruža po pitanju saradnje. U ovom poglavlju ćete naučiti kako da zaštitite radne listove i radne knjige, kako da koristite komentare i da pratite izmene do kojih dolazi unutar dokumenta. Takođe ćete naučiti i kako da pripremite vaše dokumente za deljenje sa drugima.

1301 Zaštita radnog lista

1302 Zaštita radne knjige

1303 Upotreba komentara

1304 Praćenje izmena u dokumentu

1305 Priprema dokumenata za deljenje

 

Test 2 excel

Dokumenta za vežbu preuzeti sa linka !

VEŽBA :

vezba-02032017

Excel - Vezba 2 sheet2.jpg

Preuzeti dokument sa linka !

Vežba 2:

Uraditi excel tabelu prema uputstvu koje je dato u sledećem dokumentu !

Vežba 14032017 b

U drugom delu zadatka izračunati prosek razreda A i B kao i ukupnu školarinu za te razrede koristeći funkcije (SUMIF , AVERAGEIF)!

Sa ovog linka možete preuzeti test:

Računarstvo i informatika -test !

Vežba 3:

Preuzeti  tabelu TEST 08042019  i   Test novi 08042019

Vežba 4:

Grupa A        Grupa B  

INTERNET

Nastavne teme 1,2

Nastavne teme 3,4

 • Virtuelni telefon. Socijalne mreže i njihovo korišćenje
 • Elektronska trgovina, bankarstvo i učenje na daljinu
 • Pravo i etika na Internetu

Tekstualni dokument koji obuhvata ove nastavne teme možete preuzeti ovde !

Nastavne teme 5,6

 • Lokalne mreže. Povezivanje čvorova mreže
 • Računari serveri, računari klijenti. Internet provajderi

Tekstualni dokument koji obuhvata ove nastavne teme možete preuzeti ovde !

Nastavne teme 7,8

 • Tehnologija pristupa internetu. Globalna mreža.

Tekstualni dokument koji obuhvata ove nastavne teme možete preuzeti ovde !

Nastavne teme 9,10

 • Internet protokol. IP [ema adresiranja
 • Ruter i rutiranje. Organiyacija domena i domenskih imena

Tekstualni dokument koji obuhvata ove nastavne teme možete preuzeti ovde !

Nastavne teme 11,12

 • Formiranje lokalne mreže
 • Deljenje resursa lokalne mreže

Tekstualni dokument koji obuhvata ove nastavne teme možete preuzeti ovde !

Nastavne teme 13,14

 • Navigacija kroz lokalnu mrežu
 • Povezivanje lokalne mreže sa globalnom mrežom

Tekstualni dokument koji obuhvata ove nastavne teme možete preuzeti ovde !

 

%d bloggers like this: