Praktična nastava ETŠ "Nikola Tesla" Pančevo

O svemu onom što ste hteli da saznate …

Računarska grafika i multimedija

LITERATURA :

Na ovoj veb strani će biti postavljen nastavni sadržaj koji prati preporučeni udžbenik za ovaj predmet kao i svaki drugi sadržaj za koji procenim da će učenicima pomoći u realizaciji ostvarenja planiranih ishoda.

Predmetni nastavnik

1.nedelja

Lekcije 1,2

2.nedelja

Lekcije 3,4

Računarska grafika i multimedija – Praktikum 1

ZADATAK 1

3.nedelja

Lekcije 5,6

Računarska grafika i multimedija – Praktikum 2

4.nedelja

Nešto više o fotografiji i njenom razvojnom putu i drugim istorijskim činjenicama možete pročitati ovde.

Fotografije za vežbu:

Fotos 1   Fotos 2  Fotos 3  Fotos 4  Fotos 5  Fotos 6

Lekcije 7,8

10. nedelja

Obrada fotografije

Lekcija 10

Praktična vežba se može preuzeti ovde !

14. nedelja

Materijal  neophodan za praktičnu i pismenu proveru.

Obrada slika komplet – Lekcije 10 i 11 objedinjeno.

TutorialFire – Milica Suvačarov

Portret za obradu :

https://drive.google.com/open?id=1R4b4gdPHuG6vVQ3t71KeQqyDjNlSXjBg

Fotografija odeljenja:

https://drive.google.com/open?id=1anE8WyP9N__oY9hSvypitmtFIXzkcxWn

 

 

17.nedelja

Sadržaj koji se odnosi na oblast – Zvuk i obrada zvuka.

Zvuk 1.0

Zvuk 2

20.nedelja

Nova oblast : Obrada videa

video 1

adobe-premiere-pro-cs4-vezba-1

adobe-premiere-pro-cs4-vezba-2

adobe-premiere-pro-cs4-vezba-3

adobe-premiere-pro-cs4-vezba-4

24.nedelja

Nova oblast : Animacija

animacija 1

ANIMACIJA primer 1

Animacija – primer 2

Advertisements
%d bloggers like this: