Praktična nastava ETŠ "Nikola Tesla" Pančevo

O svemu onom što ste hteli da saznate …

Archive for the category “vanredni učenici”

Rad sa računarskim mrežama

Predstavljam vam edukativni sadžaj iz oblasti Računarskih mreža koji predstavlja proizvod praktične realizacije  i teorije iz istog domena ,nastao realizacijom stručnog usavršavanja nastavnika.

Organizovanje i podešavanje računarske mreže

Nadam se da će predstavljeni materijal naići na pozitivan prijem kod svojih korisnika !

Razvodna postrojenja

Razvodna postrojenja

Post Navigation