Praktična nastava ETŠ "Nikola Tesla" Pančevo

O svemu onom što ste hteli da saznate …

Archive for the category “HTZ zaštita”

Uticaj električne struje na čoveka

Čovek je izložen opasnosti od strujnog udara ako je u neposrednom kontaktu sa provodnikom ili ako se nalazi u blizini provodnika pod naponom. Trenutak dodira provodnika pod naponom i prvo delovanje struje koje covek oseti naziva se strujni udar. Izraz  <strujni udar> odomaćio se zbog poznate reakcije čoveka da posle dodira predmeta pod naponom nekontrolisano brzo odmiče deo tela , a često i celo telo.To je samo jedna od mogućih opasnosti koje se javljaju: kao posledica dodira predmeta pod naponom, a osnovna opasnost nastupa kao posledica prolaska struje.
Obavljena su obimna ispitivanja kako struja deluje na organizam čoveka. Utvrdjeno je da struja na organizam deluje na tri načina. Ta dejstva su sledeća: toplotno, mehaničko i hemisko.
Toplotno dejstvo je posledica prolaska struje kroz ljudski organizam. Telo čoveka ima odredjen otpor pa se usled proticanja struje oslobadja energija. Pri tome su neminovne unutrasnje opekotine, usled kojih se razaraju tkiva i dolazi do teskih unutrašnjih povreda.
Mehaničko dejstvo struje na čoveka je posledica grčenja mišića i nekontrolisanih refleksnih pokreta koji se javljaju u trenutku prolaska struje. Ako je unesrećeni na ravnom terenu tj. na terenu gde nema oštrih predmeta, ovi pokreti retko kad izazivaju dodatne mehaničke povrede. Mnogo su opasniji sliučajevi kada čovek radi na lestvicama visoko iznad zemlje ili kada je zaposlen na nekoj mašini sa velikim polugama i mnogim šiljatim delovima. U ovakvim slučajevima može doći do smrti, i to ne samo zbog proticanja struje kroz organizam već i zbog toga sto usled naglih pokreta čovek moze da povredi glavu ili neki drugi deo tela, ili da zadobije povrede usled pada sa velike visine.
Hemisko dejstvo se izražava prilikom delovanja jednosmerne struje. Ljudski organizam se tada ponasa kao tečan provodnik i električna struja ga elektrolizom rastavlja, nanoseći trajna oštećenja.

Post Navigation