Praktična nastava ETŠ "Nikola Tesla" Pančevo

O svemu onom što ste hteli da saznate …

Archive for the category “Druga godina”

Mašine jednosmerne struje

PPT pogoni – mašine jednosmerne struje

hobi elektronika – masine jednosmerne struje

Motori SUS

Motori sa unutrašnjim sagorevanjem (SUS motori) su toplotni motori kod kojih produkti sagorevanja (koji su višeg energetskog potencijala, nastalog oslobađanjem toplote), svojim direktnim dejstvom vrše mehanički rad.

MOTORI SA UNUTAŠNJIM SAGOREVANJEM

Pravilnik

Pravilnik

Post Navigation