Praktična nastava ETŠ "Nikola Tesla" Pančevo

O svemu onom što ste hteli da saznate …

SERVISERI – Računarstvo i informatika

Osnove računarske tehnike

01 – 04 Osnovi informatike

Lekcije 05-06

Lekcije 07-08

Lekcije 09-10

Lekcije 11-12

Lekcije 13-14

15-16 Koncepti organizacije. Tipovi datoteka. Arhiviranje datoteka. Zaštita računara i informacija.

Dokument 01 Dokument 02 Dokument 03

17-18 Pretraga sadržaja prema različitim kriterijumima. Instalacija i uklanjanje korisničkih programa

Dokument 01

MS Word

21-22 Interfejs tekst procesora. Jednostavnija podešavanja interfejsa. Pravila slepog kucanja

Dokument 01 Dokument 02

23-24 Kreiranje, premeštanje zatvaranje i čuvanje dokumenata . Editovanje teksta. Premeštanje sadržaja između više otvorenih dokumenata

Dokument 01 Dokument 02 Dokument 03 Dokument 04 Dokument 05

Vežba

Tabela sa grafikom

Word vežba

Word vežba 2

%d bloggers like this: